world-of-3d.com

Plain Anaglyphs


Bij anaglyphendruk is er sprake van het op elkaar afdrukken van beide stereohelften. De ene helft wordt met blauw gefilterd en de andere met rood. Door het opzetten van een rood-blauw bril is het stereobeeld weer zichtbaar te maken. Op de bril zitten de kleuren omgewisseld ten opzichte van de filtering van beide afgedrukte beeldhelften. Het rode brilfilter maakt het blauw weer zichtbaar en omgekeerd. Soms wordt bij het maken van anaglyphen ook gebruik gemaakt van de combinatie rood/groen. Hieronder volgen enige voorbeelden van anaglyphen.

Below are some examples of anaglyphs which you can also find on many other pages of this website. If you double click on them you will get better quality pictures downloaded to your PC.

 

Herbouw op de Zaanse Schans.

"He, die benede hep een panuromo cameraaa..."

Oostenrijkse toeristen op Zaanse Schans.

Rome, digitaal genomen met 30cm basis.

Parliament Building (London).

Windmill at the river Zaan.

De "Grand Canyon" van IJsland.