world-of-3d.com

Make your own 3D camera!


I had two Sony Alpha 5000 cameras from a previous 3D project which unfortunately did not get off the ground and I wondered what I could do with them. I requested a friend to make me a timelapse remote with two cables. The A5000's have no electronic shutter and so I knew well what I had decided for. After approximately 50,000 shots (the equivalent of 70 timelapse series each of 30 seconds) the cameras would break down due to shutter wear! And so I went to Rome last November for a destructive adventure. What struck me after returning home was the wonderful image quality of the Sonies. Even without polarization filter you get beautifully saturated images.

But in Rome I already noticed something else too. Even if the remote was turned off the set fired due to accidentally pressing the shutter button of the right camera. Was there a short circuit? It worked well, so it seemed. The exposure sounded lovely in sync and the cameras were still functioning. I became curious!

After returning home I did some research on the internet. The remote / timer could only be connected by means of a proprietary Sony "multi-terminal" connector. Fortunately, I found on Amazon cables with such a connector on one side and a 2.5 plug at the other. I ordered a double kit for only £ 5.99 (9 euros) at Amazon.co.uk (XCSOURCE® 2x 2.5mm-S2 Remote Connect Cable for Sony A3000 A5000 A6000 HX400 Camera LF536). Then it was a matter of cutting loose (of the 2.5 connectors) and soldering the three internal wires of the cables together. Then I connected the cameras with the cable (now with a "multi-terminal" connector at both ends) together.

-


The test results
. I made a series of shots at different settings; long or short periods and as a solo or in a sequence. I also used various creative modes while testing. It should be noted that it remains necessary to switch both cameras on separately. The same is true for the zooming. I have tried to turn the cameras on as simultaneously as possible during the tests. With a strap around my neck I had all my fingers free for this. The A5000 camera has a not too user friendly menu. But eventually you become used to it and making changes will go more rapidly. When making new settings in the menu of both cameras I ran sometimes into problems. One of the cameras froze. Solution: either you disconnect both cameras or you select the desired settings with both cameras on. Making changes with one on and one off will result in a freeze.

My cameras were delivered with 16-50 mm (24-75 mm equivalent) lenses. If one wants to zoom than this should also be done separately. The value of the focal distance is displayed on the screen. I have taken most of the shots at wide angle. With the cameras connected horizontally on a stereo bar I could not lower the stereo base below 13 centimeters. At 24 mm this means that you will have to keep a minimum distance of almost 3 meters to the nearest object. In landscape photography this is not a real issue (to me).

After testing I concluded that I want to continue working with this set. Especially for landscape photography and because of the interesting creative effects. If you compare this simple solution in terms of synchronicity with previously coupled mechanical cameras (two moving mirror constructions!) by Victor Lammers van Bueren (in The Netherlands) and some twinned (less successful) digital models by Co van Ekeren then I'm quite happy with the results. You do not even have to worry about the vulnerability of the equipment too. The cables are inexpensive to make and so you can take a whole set of them with you on a journey to be on the safe side. The cameras are standard and have not been "tampered" with. With three camera bodies and a set of cables in your camera bag you are failure proof!

-


Measurements.
At the end of February 2016 I was with a friend able to execute some true testing of the A5000 set. Here are some results. In A-mode (fixed aperture) we found that 85 out of 100 pictures had a exposure difference of 2 milliseconds (1/500) or less. 80 were even better than 1 ms. In S-mode (fixed shutter) the results were 92 and 68. In P-mode (program) the results were 93 and 78. In the “intelligent mode” the results were 96 and 83. In M-mode (manually fixed aperture, speed and ISO) the results were 94 and 75. As these figures show (much to our surprise) the “intelligent mode” gave the best results. The tests also made clear that there was no notable difference between shooting a sequence or a single picture after a new start up. Stereo Data Maker (SDM) may still be the most synchronous solution for twinning but the test results of the A5000 set were not disappointing to me.

Recent development:
There is an even easier way to twin the Sonies with the following cables. No soldering necessary! The first cable is “DSLRKIT 2.5mm-S2 2.5-S2 Spiral-Verbindungskabel für TC-252 / TW-282 / TF-361 / 371 / RW-221 / Camfly Bluetooth Camera Remote and Sony ILCE-7 / A7R / NEX-3NL / A5000 / A6000 / A58 / A3000 / HX300 / RX100II“ and the second “DSLRKIT Fernauslöser-Adapter-Kabel E3F-S2M für Sony A7 A7R NEX-3NL A6000 A58 HX300 RX100N“. I ordered them both from Amazon.de

-


Note: The HDR imagery has been shot without the use of a tripod. This means that 3 images were shot in a fast sequence and processed in camera relying on the internal image stabilisation system! (Of course the alignment was done afterwards in the PC using Cosima and I also did some Photoshopping.)

Disclaimer: My stereo camera set worked fine with the direct cable connection. Whether this is also the case for another camera of this type or another type of Sony I cannot guarantee. However, a second set of A5000’s gave the same positive results. But, if you want to try this also it will be at your own risk !!!

Gert-Jan Wolkers

-


Ik had nog twee Sony Alpha 5000 camera’s liggen van een eerder 3D project dat helaas niet van de grond is gekomen en vroeg mij af wat ik daar mee aan moest. Een vriend heeft op verzoek voor mij een timelapse remote met twee kabels gemaakt. De A5000’s hebben géén elektronische sluiter en ik wist dus goed waartoe ik had besloten. Na ongeveer 50.000 opnamen (het equivalent van 70 timelapse reeksen van ieder 30 seconden) zou het feest door slijtage van de sluiters over zijn! En aldus vertrok ik eind november vorig jaar naar Rome. Wat mij na terugkomst opviel was de prachtige beeldkwaliteit van de Sonies. Zelfs zonder polarisatiefilter krijg je al mooi verzadigde opnamen.

In Rome was mij echter ook al iets anders opgevallen. Zelfs wanneer de remote uit stond bleek door (per ongeluk) op de ontspanknop van de rechter camera te drukken ook de linker camera af te gaan. Was er een (kort)sluiting? Het werkte wel goed, zo leek het. De opname klonk mooi synchroon en de camera’s bleven functioneren. Ik werd nieuwsgierig!

Na terugkomst ben ik wat gaan zoeken op het internet. De remote/timer kon alleen maar op de Sony worden aangesloten door middel van een merk eigen “multi-terminal” connector. Gelukkig vond ik op Amazon kabels met een dergelijke connector aan de ene zijde en een 2.5 plug aan de andere. Ik heb voor slechts 5,99 pond bij Amazon.co.uk een dubbele kabelset besteld (XCSOURCE® 2x 2.5mm-S2 Remote Connect Cable for Sony A3000 A5000 A6000 HX400 Camera LF536) . Daarna was het een kwestie van los knippen (van de 2.5 pluggen) en de 3 draadjes in de kabel aan elkaar solderen. Vervolgens heb ik de camera’s door deze kabel, nu voorzien van een “multi-terminal” connector aan de beide uiteinden, met elkaar verbonden.

-


De testresultaten
. Met de nu gerealiseerde stereo camera heb ik een reeks opnamen gemaakt op verschillende instellingen; lange of korte tijden en als solo of in een reeks (met het aan laten staan van de camera’s). Ook heb ik de diverse creatieve modes bij het testen gebruikt. Opgemerkt dient te worden dat, alhoewel je in deze configuratie met de rechter (of linker) ontspanknop beide camera’s gelijktijdig kunt activeren, het wel nodig blijft om ze separaat aan te zetten. Hetzelfde geldt voor het zoomen. Dit laatste is eigenlijk niet anders dan bij de door Co van Ekeren en Peter Engelen gekoppelde NEX’en van de eerste generatie. Ik heb bij de testen telkens gepoogd de camera’s zo gelijktijdig mogelijk aan te zetten. Met een draagriem om mijn nek had ik alle vingers beschikbaar daarvoor. De A5000 camera heeft een niet al te gebruiksvriendelijk menu. Maar uiteindelijk raak je er aan gewend en gaat het veranderen van instellingen sneller. Bij het maken van nieuwe instellingen binnen het menu van de beide camera’s liep de boel ook nog eens vast. Oplossing: òf je ontkoppelt de cameraset òf je maakt de gewenste instellingen met beide camera’s ingeschakeld. De ene aan en de andere uit geeft dus problemen.

Mijn camera’s waren geleverd met 16 – 50 mm (24 – 75 mm equivalent) lenzen. Indien er gezoomd dient te worden dan moet ook dit separaat gebeuren. Op het scherm wordt de waarde van het brandpunt afgebeeld. Ik heb het overgrote deel van de opnamen gemaakt op de groothoekstand. Met de camera’s horizontaal naast elkaar opgesteld kon ik de stereobasis niet kleiner maken dan 13 centimeter. Op een stand van 24 mm betekent dit dat je een minimale afstand van bijna 3 meter moet aanhouden tot het dichtstbijzijnde voorwerp.

Bij dit artikel zijn enige testopnamen afgebeeld. De opnamen waren bijna altijd synchroon. In een enkel geval niet. Zie het voetje in plaatje van Rome hieronder.

-


Maar dat was toen de gedeactiveerde timer er tussen zat die een vertragend effect kan hebben gehad. Je moet deze set dus niet inzetten bij een danswedstrijd! Maar bij het maken van landschapsfoto’s is het risico op asynchrone resultaten beduidend minder. Zeker wanneer er wordt gepoogd om de sluitertijd relatief lang te houden (bijvoorbeeld 1/30 seconde). Flitsen zou ik ook achterwege laten. Zo zijn dubbele schaduwen in 3D een storend fenomeen. Bij het gebruik van beide flitsers gebeurde het soms dat ze net iets verschilden in ontstekingsmoment waardoor beide plaatjes op zich goed belicht waren. Bij het overlappen van het flitsen kreeg ik bijvoorbeeld 1 overbelicht en 1 goed belicht beeld. Het gebruik van 1 van de beide flitsers kan, maar dan moet je een relatief zeer lange tijd gebruiken (bijvoorbeeld 1/8 seconde). Met de beeldstabilisatoren aan kun je vanuit de hand bij een dergelijke lange sluitertijd tegenwoordig nog opnamen maken.

Na het testen in de praktijk heb ik voor mijzelf de conclusie getrokken dat ik met deze set verder wil werken. Met name voor landschapsfotografie en vanwege de leuke creatieve beeldeffecten. Wanneer je deze simpele oplossing qua synchroniciteit vergelijkt met de vroeger door Victor Lammers van Bueren gekoppelde mechanische camera’s (met twee bewegende spiegelconstructies!) en sommige door Co van Ekeren gekoppelde (wat minder succesvolle) digitale modellen dan ben ik best tevreden. Je hoeft je ook geen zorgen meer te maken over de kwetsbaarheid van de apparatuur. De kabels zijn goedkoop te maken en dus kun je er een stel van mee op reis nemen voor het geval er een breuk zou zijn. De camera’s zijn standaard en er is niet mee “gerommeld”. Met drie camera bodies en een stel kabels kan je haast niets gebeuren!

Slotopmerking: Mijn camera’s werkten prima met de aangebrachte doorverbinding. Of dat ook zo is bij andere camera’s van dit type of een ander soort Sony kan ik niet garanderen. Mocht u dit dus ook willen proberen dan is het op uw eigen risico!!!

Gert-Jan Wolkers

-


Naschrift
. Op 26 februari 2016 was ik in de gelegenheid om daadwerkelijke metingen uit te voeren. In de A-mode (vast diafragma) bleken 85 van de 100 opnamen een korter onderling verschil te hebben dan 2 milliseconde (1/500). Van de 85 lagen er zelfs 80 onder de 1 ms (1/1000). In de S-mode (vaste sluitertijd) bleken 92 van de 100 opnamen een korter verschil te hebben dan 2ms en daarvan 68 zelfs onder de 1ms. In de P-mode (programma) bleken 93 van de 100 opnamen onder de 2ms te liggen, daarvan 78 onder de 1ms. In de “slimme mode” waren de waarden respectievelijk 96 en 83. In de M-mode (handmatig bepaalde vaste sluitertijd en diafragma) waren de waarden respectievelijk 94 en 75. De “slimme mode” bleek de beste resultaten te geven. En dat is in het gebruik ook nog eens de meest eenvoudige! Ook bleek dat het nagenoeg niets uitmaakte of je tussen opnamen de camera telkens uitschakelt of dat je een reeks schiet. Stereo Data Maker (SDM) blijft de meest synchrone koppeling maar ik ben dik tevreden met de resultaten van de A5000 set!

-